Kierkegaard, Søren Uddrag fra Dagbøger i udvalg 1834-1846

Hume, David (1711-1776) skotsk filosof og historiker; I 237.