Kierkegaard, Søren Uddrag fra Dagbøger i udvalg 1834-1846

Hundmp, F E. (1808-1879): personalhistorier; III 69.