Kierkegaard, Søren Uddrag fra Dagbøger i udvalg 1834-1846

Kant, Immanuel (1724-1804)' ty. filosof; I 192, 328, II 47.