Kierkegaard, Søren Uddrag fra Dagbøger i udvalg 1834-1846

Kicrkegaard, Else P. (1768-1844) S. K'.s faster; III 80