Kierkegaard, Søren Uddrag fra Dagbøger i udvalg 1834-1846

Kicrkegaard, Michael Pedersen (1756-1838): hosekræmmer, S. K.'s far; I 72, II