Kierkegaard, Søren Uddrag fra Dagbøger i udvalg 1834-1846

Lindberg,J.C. (1797-1857): præst; I 60.