Kierkegaard, Søren Uddrag fra Dagbøger i udvalg 1834-1846

Madvig, J. N. (1804-1886): filolog, politiker; VII:l 55.