Kierkegaard, Søren Uddrag fra Dagbøger i udvalg 1834-1846

Marcus Aurelius (121-180): rom. kejser; II 234.