Kierkegaard, Søren Uddrag fra Dagbøger i udvalg 1834-1846

Martensen, H. L. (l808-1884): teolog, biskop; II 50,52,597, 598, V 11.