Kierkegaard, Søren Uddrag fra Dagbøger i udvalg 1834-1846

Melanchthon, Philipp (1497-1560): ty. reformator; I 316, II 252.