Kierkegaard, Søren Uddrag fra Dagbøger i udvalg 1834-1846

Münchhausen, K. F. H. (1720-1797): ty. officer og forfatter; I 153.