Kierkegaard, Søren Uddrag fra Dagbøger i udvalg 1834-1846

Mohler,J. A. (1796-1838): ty. katolsk teolog; I 37,38, II 304.