Kierkegaard, Søren Uddrag fra Dagbøger i udvalg 1834-1846

Møller, Poul Martin (1794-1838): filosof og digter; II 12,17,102,209,216, III 95.