Kierkegaard, Søren Uddrag fra Dagbøger i udvalg 1834-1846

Napoleon I (1769-1821): fr. kejser; I 68, II 262.