Kierkegaard, Søren Uddrag fra Dagbøger i udvalg 1834-1846

Nielsen, Michael (l776-1846): Borgerdydskolens bestyrer; VII: l 11.