Kierkegaard, Søren Uddrag fra Dagbøger i udvalg 1834-1846

Oehlenschläger, Adam Gottlob (l779-1850): digter; II 101.