Kierkegaard, Søren Uddrag fra Dagbøger i udvalg 1834-1846

Pitt, W. (l 759-1806): eng. politiker; VII:1 96.