Kierkegaard, Søren Uddrag fra Dagbøger i udvalg 1834-1846

Ritter, Heinrich (1791-1869): ty. filosof; VI 18.