Kierkegaard, Søren Uddrag fra Dagbøger i udvalg 1834-1846

Rosenkranz, Karl (1805-1879): ty. filosof; IV 72.