Kierkegaard, Søren Uddrag fra Dagbøger i udvalg 1834-1846

Schelling, F. W. J. (1775-1854): ty. filosof; III 34,179, IV 157,185, VII:l 63.