Kierkegaard, Søren Uddrag fra Dagbøger i udvalg 1834-1846

Schlegel, A. W. (1767-1845): ty. forfatter; I 223.