Kierkegaard, Søren Uddrag fra Dagbøger i udvalg 1834-1846

Schlegel, Friedrich (1772-1829): ty. forfatter; I 211, 219, II 20.