Kierkegaard, Søren Uddrag fra Dagbøger i udvalg 1834-1846

Schubert, G. H. v. (1780-1860): ty. naturforsker, mystiker; II 19, 107.