Kierkegaard, Søren Uddrag fra Dagbøger i udvalg 1834-1846

Schulze, Hedwig (1815-1845): ty. operasangerinde; III 190.