Kierkegaard, Søren Uddrag fra Dagbøger i udvalg 1834-1846

Schwab, Gustav (1792-1850): ty. digter; I 145.