Kierkegaard, Søren Uddrag fra Dagbøger i udvalg 1834-1846

Shelley, Percy Bysshe (1792-1822): eng. digter; V 89.