Kierkegaard, Søren Uddrag fra Dagbøger i udvalg 1834-1846

Soldin, Abraham (l768-1834): boghandler; I 333,340.