Kierkegaard, Søren Uddrag fra Dagbøger i udvalg 1834-1846

Solon (ca. 640-560 f. Kr.): gr. statsmand, en af oldtidens »syv vise«; I 309, II 587.