Kierkegaard, Søren Uddrag fra Dagbøger i udvalg 1834-1846

Spang, P.J. (l796-1846):præst; V 17.