Kierkegaard, Søren Uddrag fra Dagbøger i udvalg 1834-1846

Spinøza, Baruch de (1632-1677):holl.filosof; IV 190, VII:1 29.