Kierkegaard, Søren Uddrag fra Dagbøger i udvalg 1834-1846

Steffens, Henrich (1773-1845): da.-ty. filosof og digter; I 250, II 12, IV 158, VII: l 63.