Kierkegaard, Søren Uddrag fra Dagbøger i udvalg 1834-1846

Swift, Jonathan (1667-1745): eng. forfatter; III 123, V 33.