Kierkegaard, Søren Uddrag fra Dagbøger i udvalg 1834-1846

Wadskiær, C. E (1713-1779): forfatter; VI 104.