Kierkegaard, Søren Uddrag fra Dagbøger i udvalg 1834-1846

Wieland, C M. (1733-1813): ty. agter; II 627.