Kierkegaard, Søren Uddrag fra Dagbøger i udvalg 1834-1846

Winsløw, Carl (1796-1834): skuespiller; IV 94.