Kierkegaard, Søren Uddrag fra Dagbøger i udvalg 1834-1846

Winther, Christian (1796-1876): forfatter; II 80.