Kierkegaard, Søren Uddrag fra Dagbøger i udvalg 1834-1846

Young, Edward (1683-1765): eng. digter; V 19.