Kierkegaard, Søren Uddrag fra Dagbøger i udvalg 1834-1846

Zenonfra Elea (ca 490-430 f. Kr.): gr. filosof; IV 57.