Kierkegaard, Søren Uddrag fra Dagbøger i udvalg 1834-1846

I A.
15.4.1834 til 1837 7
II A.
JOURNALEN 27. Jan. 1837 - 1840 (2. Juni) 123
LØSE PAPIRER 1837 -1839 238
III A.
JOURNALEN 1840 Juli 4. - Aug. 10. 268
FRA JYLLANDSREJSEN 1840 Juli 19.-Aug. 6. 274
JOURNALEN 1841 - 1842 Novbr. 20. 290
LØSE PAPIRER 1840 - 1842 316
IV A.
JOURNALEN 20. Novbr. 1842 -1844 Marts 326
LØSE PAPIRER 1842 366
V A.
JOURNALEN 1844 Marts - Decbr. 368
VI A.
JOURNALEN 1844 Decbr. - 1845 Decbr. 392
VII A.l.
JOURNALEN 1846Jan.- Septbr. 432
»RAPPORT«. Martz. 1846 455
Efterskrift
I. Indledning 463
II. Dagbøgerne og forfatterskabet 464
III. Meddelelsesstrategi og litteraturteori 468
IV. De efterladte papirer 473
V. Retningslinier for udvalget 476
VI. Noter til Efterskrift 478
VII. Litteratur til Kierkegaards dagbøger 479
Noter 481
Navneliste 537