Kierkegaard, Søren Uddrag fra Frygt og Bæven

Æsthetiken fordrede altsaa Skjulthed og belønnede den, Ethiken fordrede Aabenbarelse og straffede Skjultheden.