Kierkegaard, Søren Uddrag fra Frygt og Bæven

Enten er der da et Paradox til, at den Enkelte som den Enkelte staaer i et absolut Forhold til det Absolute, eller Abraham er tabt.