Kierkegaard, Søren Uddrag fra Tre opbyggelige Taler

Det er disse Ord, dette Vidnesbyrd, vi nærmere ville betragte, idet vi overveie, hvorledes Kjærlighed skjuler Synders Mangfoldighed?