Kierkegaard, Søren Uddrag fra Tre opbyggelige Taler

Saa ville vi da i Apostelens Ord søge Trøsten, der tilbydes, ved at betænke: hvorledes Kjerlighed skjuler Synders Mangfoldighed.