Kierkegaard, Søren

Udgavens noter giver løbende forklaringer til teksten, således at noterne på mange punkter uddyber og konkretiserer efterskriftens mere sammenfattende fremstilling.