Kierkegaard, Søren Frygt og bæven

Henrik Bandak, Syndefaldet, Kbh. 1987.

Torsten Bohlin, Kierkegaards dogmatiska åskådning i dess historiska sammanhang,

Stockholm 1925.

Henning Fenger, Kierkegaard-Myter og Kierkegaard-Kilder, Odense 1976. Aage Henriksen, Methods and Results of Kierkegaard Studies in Scandinavia, Kbh.

1951.

Aage Henriksen, Kierkegaards Romaner, Kbh. 1954. Jens Himmelstrup, Terminologisk Ordbog til Søren Kierkegaards Samlede Værker,

2.udg,Kbh. 1964.

347

Emanuel Hirsch, Kierkegaard-Studien, I-II, Gutersloh 1933.

Merete Jørgensen, Kierkegaard røm kritiker, Kbh. 1978.

Anders Kingo, Den opbyggelige tale, Kbh 1987

Anders Kingo, Den pseudonyme tale, Kbh. 1988.

K. Olesen Larsen, Søren Kierkegaard læst af K Olesen Larsen, I-II, Kbh. 1966.

Valter Lindström, Stadiemas Teologi, Lund 1943.

Gregor Malantschuk, Søren Kierkegaard's Frygt og Bæven. Indledning og Gennemgang, Kbh. 1980.

Paul Müller, »Soren Kierkegaards forståelse af teodicéproblemet, belyst ud fra hans skildring af Job-skikkelsen«, Dansk teologisk Tidsskrift, XXXII, Kbh. 1969,s.199-217.

Kresten Nordentoft, Kierkegaards psykologi, Kbh. 1972.

Robert L. Perkins (ed), Kierkegaard's Fear and Trembling: Critical Appraisals, Alabama l981.

Robert L. Perkins (ed.), International Kierkegaard Commentary: The Sickness unto Death, Macon, Georgia 1987.

Walther Rehm, Kierkegaard und der Verfuhrer, München 1949.

Johannes Slok, Die Anthropologie Kierkegaards, Kbh. 1954.

Johannes Slok, Kierkegaard - humanismens tænker, Kbh. 1978.