Kierkegaard, Søren Uddrag fra Begrebet Angest

Dersom den første Synd betyder numerisk een Synd, saa bliver der *

31 ingen Historie af, saa faaer Synden hverken Historie i Individet eller i Slægten; thi Betingelsen derfor er den samme, om derfor end ikke som saadan Slægtens Historie er Individets, ligesaa lidet som Individets Slægtens, uden forsaavidt Modsigelsen bestandig udtrykker Opgaven.