Kierkegaard, Søren Uddrag fra Begrebet Angest

Idet Slægten nu ikke begynder forfra med ethvert Individ**, faaer Slægtens Syndighed vel en Historie. Denne gaaer imidlertid frem i qvantitative Bestemmelser, medens Individet i Qualitetens Spring deeltager i den. Slægten begynder derfor ikke forfra med hvert Individ; thi saa er Slægten slet ikke til; men hvert Individ begynder forfra med Slægten.