Kierkegaard, Søren Uddrag fra Begrebet Angest

Fortællingen i Genesis giver nu ogsaa den rigtige Forklaring af Uskyldighed Uskyldighed er Uvidenhed Den er ingenlunde det Umiddelbares rene Væren, men den e r Uvidenhed At man, naar man udenfra betragter Uvidenheden, seer den bestemmet hen til Viden, er noget, som aldeles ikke vedkommer Uvidenheden.