Kierkegaard, Søren Uddrag fra Begrebet Angest

I det første, tredie og fjerde tilfælde er der tale om varianter, som A.B. Drachmann selv angiver at være tæt på at optage. I det andet tilfælde er der tale om, at Drachmann ud fra et parallelsted i teksten (102,7-8) retter mod alle tekstkilder og mod 41,4. Han betegner selv rettelsen som »tvivlsom«.