Kierkegaard, Søren Uddrag fra Begrebet Angest

Der er benyttet noter fra følgende udgaver:
Samlede Værker, udgivet af A.B. Drachmann, J.L Heiberg og H.O. Lange, 2 udg., I-XV, Kbh. 1920-36.